Новини спілки сільського зеленого туризму України

Спілка СЗТ України започаткувала діяльність Інституту експертів-консультантів з категоризації та екомаркування у сфері сільського зеленого туризму

11-13 жовтня 2013 р. у Смілянському районі Черкащини відбулася подія, потреба в якій накопичувалася протягом останніх декількох років. ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» (Спілка СЗТУ) у 2008 р. запровадила систему визначення якості послуг сільського зеленого туризму. Ця система називається «Українська гостинна садиба» й полягає у наданні агротуристичним садибам певної категорії якості, від базової до третьої (найвищої). Ще раніше, у 2004 р. Спілкою СЗТУ була запроваджена система екологічного маркування садиб «Зелена садиба», що визначає «екологічність» послуг сільського зеленого туризму у даній садибі.
З збільшенням числа категоризованих садиб та популярності добровільної категоризації і екологічного маркування серед власників садиб, зростала потреба у наявності в кожному регіоні кваліфікованих експертів-консультантів, які могли б відвідувати садиби, визначати якість послуг та надавати відповідні консультації.
Для вирішення цієї проблеми, фахівцями Спілки СЗТУ розроблені програми та положення для створення та діяльності Інституту регіональних експертів-консультантів. Також розроблені методичні засади підготовки регіональних експертів-консультантів, підготовлені методично-навчальні матеріали. Підготовка експертів-консультантів включає в себе самостійну роботу по вивченню та аналізу нормативних документів, що регулюють діяльність з надання послуг сільського зеленого туризму в Україні, теоретичне навчання на семінарі під керівництвом розробників системи категоризації «Українська гостинна садиба» та екологічного маркування «Зелена садиба», а також практичне стажування з проведення добровільної категоризації та екологічного маркування.
Навчально-практичний семінар відбувся на базі Смілянського осередку Спілки СЗТУ. Учасниками­ семінару були представни­ки Вінницької­, Донецької,­ Дніпропетр­овської, Київської,­ Кіровоград­ської, Харківсько­ї, Черкаської­, Чернівецьк­ої, Чернігівсь­кої областей та м.Києва. На семінарі були обговорені­ положення про функціонування програм категориза­ції та екомаркува­ння з одночасним­ роз’ясненням діючих нормативів­ та стандартів­.
Учасники семінару мали можливість­ оглянути усі чотири запропонов­ані для практичної­ категориза­ції садиби а також визначити їх рівень якості. Після захисту протоколів­ з категориза­ції та тестів учасники семінару отримали посвідченн­я експертів-консультан­тів.
Таким чином, в Україні започаткований Інститут регіональних експертів-консультантів Спілки СЗТУ, які зможуть не лише професійно визначити рівень якості послуг сільського зеленого туризму в тій чи іншій садибі, але й надати власнику садиби рекомендації щодо подальшого покращення обслуговування гостей та ринкової успішності.
Мережа «Українська гостинна садиба», яка розміщена на сайті Спілки СЗТУ, і у подальшому поповнюватиметься садибами різних рівней якості послуг. Передбачається на сайті розмістити реєстр експертів-консультантів та оновлені програми добровільної категоризації «Українська гостинна садиба» та екомаркування «Зелена садиба».
Семінар проведено в рамках проекту «Формування політики розвитку та функціонування сільського зеленого туризму в Україні», який реалізується за підтримки проекту АгроІнвест (USAID).

Правління Спілки СЗТ України

Оставить комментарий