Cottage “Bilya Svyatogo ozera (At Holy lake)”, Chernihiv

Address: №175 Tovarystvo energetykiv, Proletarskyi gai (grove)(Nakhimov str., Chernihiv, Chernihiv region, Ukraine
tel.: +38 0462 77-64-13
cell.: +38 096 341 55 73
www: -; E-mail:
Periods of functioning:

Один комментарий


  1. А как найти сайт этой усадьбы?


Оставить комментарий